Ausstellung & Veranstaltung
Vom 13. September 2009 bis 12. November 2009 in Wiesbaden und Hofheim
JAPANISCHE AUSSTELLUNG HERBST 2009Malerei aus Japan und Korea


Eröffnung

Wiesbaden, Wilhelm-Kempf-Haus
am 13.09.09
Dauer der Ausstellung bis zum 16.10.2009

Vorstellung der japanischen Gäste am
09.10.09 um 18 Uhr im Wilhelm-Kempf-Haus

dann:
18.10.08, um 11 Uhr Eröffnung in Hofheim, Rathaus.
Dauer der Ausstellung bis zum 12.11.09

Öffnungszeiten

Wilhelm-Kempf-Haus:


Rathaus Hofheim
Mo.-Fr. zu den Öffnungszeiten des Bürgerbüros,
Samstag und Sonntag von 14-18 Uhr

Teilnehmer

66 Bilder aus Japan

Yuji Shirao, Yoshiro Hiroe, Isao Iijima, Shimako Aoki, Yasuko Nomura, Riyo Sato, Masako Kurakata, Emiko Ikeda, Wakako Yasuda, Shoji Iyama,Hiroko Wakui, Hitoshi Yamazaki,
Yasuji Tokunaka, Michiko Ouchi, Setsuko Onari, Megumi Onari, Takayoshi Sasanuma, Koji Otha, Atsuko Nakano, Kiyoshi Monjyugawa, Taeko Kobayashi, Yoko Kozai, Shoto Yokoyama, Mikiko Yamaki, Yukiko Yoshi, Yoko Chujyo, Mariko Suzuki, Ai Hasegawa, Misae Matsubara,Gikan Itakura, Harumi Hoshida, Emiko Saito, Matsuko Fukuda, Setsuko Ishida, Ken Shindo, Keisuke Tsuta, Hidenori Hayashi, Atsuko Takashi, Ryoichi Hata, Susumo Ikegami, Kyojiro Kudo, Taeko Ryuba, Julia Takagi, Satoshi Taguchi, Kikuko Murai, Benette Jyo, Yoshimasa Warabi, Susumo Takahshi, Masako Matsuda,Yasuko Ikebe, Kai Ushijima, Yuko Imai, Noriko Yuki, Yuko Kajiwara, Sumiko Reinelt, Takshi Sugiyama, Toyohiko Numata, Hiroshisa Mitsuda, Kazuhiro Shimoda, Akiko Ito, Yoon Kil Young, Kim Hong Tae, Lee Jing Ae,Park Young-Dae, Mayumi Unuma-Linck


Musik

08.10.09 ab 20 Uhr
Deutsch-Japanischer Abend in der Stadthalle Hofheim, Stadthalle
mit der Trommel und Tanzgruppe Taiko REN aus Kawasaki,klassische japanische Tänze,
Jazz Combo "Jumping Daddies",
Frauenchor vom Gesangverein Liederkranz Kriftel, Klassische Musik mit Anette Ziegler (1. Geige), Judith Fuchs (2. Geige), Gabriel Heun(Bratsche), Dvid Fuchs (Cello)
mit Mozarts "Kleiner Nachtmusik"

09.10.09 japanische Feier im
Wilhelm-Kempf-Haus in den Ausstellungsräumen, ab 19:30 Uhr
Musik: Thomas von Lingen und Rainer Kitze


Einige Bilder zu dieser Veranstaltung
Alle Bilder anzeigen

©2018 by tik-web